1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

WKVSO

Image 3Methodiek Inzicht dekt de leergebied overstijgende kerndoelen die verplicht worden gesteld in de drie uitstroomprofielen van de Wet Kwaliteit Vso. De leergebiedoverstijgende kerndoelen in het voortgezet speciaal onderwijs richten zich op het functioneren van jongeren op de gebieden leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd.
Lees verder.....

Methode INZICHT - LLB

Image 3Leren, Loopbaan en (actief) Burgerschap.
Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Leren, Loopbaan en Burgerschap speelt daar op in. Bij Leren en Loopbaan leert de leerling om zelf sturing te geven aan zijn eigen ontwikkeling.
Lees verder.....

Methode INZICHT - CGO

Image 3Wat is competentiegericht onderwijs?
Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. Denk bijvoorbeeld aan plannen en organiseren. Competentiegericht onderwijs gaat ervan uit dat een beginnend beroepsbeoefenaar bepaalde competenties moet hebben. 
Lees verder.....

Methode INZICHT - SOVA

Image 3Met sociale vaardigheid bedoelt men doorgaans de menselijke eigenschap goed met je medemens te kunnen omgaan. Een taak binnen het onderwijs, is om leerlingen hierin te trainen. Soms vindt een leerling het moeilijk....
Lees verder.....

Methode INZICHT - Portfolio

Image 3Het portfolio is een middel om:
… je bewust te worden van (eerder) verworven competenties;
… je bewust te worden van je sterke en zwakke kanten;
… je bewust te worden van leerwensen m.b.t. in de opleiding te verwerven competenties en werkprocessen;
Lees verder.....

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play
 • WKVSO
 • LLB
 • CGO
 • SOVA
 • Portfolio
Image 1

Methode INZICHT - LLB

Image 3Leren, Loopbaan en (actief) Burgerschap.
Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Leren, Loopbaan en Burgerschap speelt daar op in. Bij Leren en Loopbaan leert de leerling om zelf sturing te geven aan zijn eigen ontwikkeling. (actief) Burgerschap gaat in op deelname aan de maatschapij. Denk aan het maken van politieke keuzes, werknemers vaardigheden onderzoeken, als kritisch consument kunnen functioneren, enz. In het kerndocument LLB staan de eisen. Dit is te vinden op de downloads op deze site. Alle leerlingen in het (V)MBO moeten competent zijn op het gebied van Leren, Loopbaan en (actief) Burgerschap.
Methode INZICHT is hiervoor een prima leermiddel.

 

Stichting Alterius Digitaal Portfolio Uitzicht Wet Kwaliteit VSO

kaftenbanner

Nieuwsbrief Ontvangen?

Naam:
Email: